m menu image  m home m cart

Hodnotenie  [viac]

Nie je napísané žiadne hodnotenie.

Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Firma
DISCUS s.r.o.
Banícka 2143/52
Pezinok 902 01
IČO 46039708
DIČ 2023202511
Mobil :0903 486 678
č.účtu 5010344897/0900
IBAN: SK1009000000005010344897 BIC: GIBASKBX
Niesme plátci DPH

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.