m menu image m home m cart

Hodnotenie  [viac]

Nie je napísané žiadne hodnotenie.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Obchod prevádzkuje
DISCUS s.r.o.
Banícka 2143/52
Pezinok 902 01
IČO 46039708
DIČ: 2023202511
IČDPH: SK2023202511
Spoločnosť zapísaná : Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  70952/B
Mobil :0903 486 678

IBAN: SK8583300000002801432283 BIC: FIOZSKBAXXX
Sme plátci DPH

 

ADRESA pre reklámacie a vrátenie tovaru

Miloš Konfráter
Banícka 52
90201 Pezinok
Keď tovar posielate Slovenskou poštou musíte ho poslať službou BALÍK NA ADRESU bez dobierky , listové zásielky nám nebudú DORUČENÉ ! 

 

Spôsob objednávania

Objednávať môžete priamo na našej stránke www.aquaobchod.sk Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info @ discus.sk kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu a mobilné telefónne číslo.

V prípade, že si objednáte tovar, ktorý nie je na sklade, prípadne bol z akýchkoľvek dôvodov stiahnutý z predaja, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky). V prípade že sa tovar nenachádza na sklade je dodacia doba do 30dní, ak nieje uvedené inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota..  Ak je tovar skladom je expedovaný v čo najkratšom čase.
Ak sa v objednávke nachádza viacero tovaru a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Ak po odoslaní objednávky zistíte, že Vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť v priebehu 24 hodín od objednaní zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na info @ discus.sk Obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky

Dôležité upozornenie:
Objednávku pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo nebude možné  odoslať. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave Vašej objednávky. Špecifikácia a ostatné údaje o tovare uvedené na našich stránkach sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí nás kontaktujte.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

                                          Prevod vlastníckeho práva
Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Ceny tovaru

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy ). Všetky akcie platia do vypredania zásob,  pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti je prevádzkovateľ internetového obchodu povinný informovať zákazníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu má pred potvrdením objednávky povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

Spôsob dodania a poštovné

Objednaný tovar zasielame na dobierku kuriérom  Cena a typ poštovného  sa zobrazuje podľa  váhy a druhu tovaru. Ceny sú nasledovné :

DOPRAVA KURIÉROM 

do hmotnosti balíka 5kg je cena 3,20 €
do hmotnosti balíka 6kg je cena 3,60 €
do hmotnosti balíka 10kg je cena 4,50 €
do hmotnosti balíka 20kg je cena 5,50 €
do hmotnosti balíka 30kg je cena 7,50 €

Dobierkový poplatok + 1 €

Balíky sú doručované DO 48 HODÍN od dátumu odoslania zásielky

 

OSOBNÝ ODBER -zadarmo
pri osobnom odbere sa dá platiť iba v hotovosti .

Osobný odber je možný v pracovné dni od 16 do 18 hod. po potvrdení objednávky statusom (tovar si môžete revziat na našej adrese)

Adresa skladu:
Discus s.r.o.
Banícka 52
90201 Pezinok
tel: 0903 486 678

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (paragon), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.

Reklamácie

Doručovaný tovar je poistený, doporučujeme ho však pri prevzatí od prepravcu skontrolovať . Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originálna páska, tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás e-mailom na info@akvaobchod.sk . V prípade potreby neváhajte využiť zákaznícku linku spoločnosti UPS (02) 16 160. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky zistíte po jeho prevzatí, zašlite do 24 hodín informáciu o poškodení zásielky na našu adresu ,alebo na adresu reklamacie@sps-sro.sk ,poprípade môžete zavolať kuriera a spísať škodový zápis.

 

Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru , ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu .

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať písomne listom, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu,najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
 3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru
 4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami,technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 8. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať priamo na našu adresu (nie ako list ,alebo balík na poštu ani nie na dobierku), alebo osobne priniesť na našu adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistený balík. K tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe a popis vady, alebo  priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu). Na reklamáciu môžete využiť nasledovný formulár: reklamácia.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať opravu vady ,alebo výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý. Tovar zašlite doporučene formou BALIK NA ADRESU na našu adresu.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. 
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ochrana osobných údajov   informácie na tomto odkaze

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

späť